GENEL KURUL KARARI

Ankara Şalpazarı Yardımlaşma Derneğimizin Seçimsiz Olağanüstü Genel Kurulu 06 Nisan 2019 tarihinde dernek merkezimizde yapılmıştır.

Toplantıda derneğimizin mali konuları ve yeni kurulacak olan Ankara Trabzon dernekler federasyonuna kurucu üyelik teklifi için üyelerimizle görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda federasyona üyelik konusunda üyelerimizin görüşleri alınmış ve yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile karar alınarak kurucu üyelik teklifi için yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

Genel kurulumuza katılan ve mazeretleri nedeniyle katılamayan tüm üyelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Yönetim Kurulu