Dernek Tarihi ve Amacı

Şalpazarı Ağasarlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği

Adres: Demetgül Mah. Yenimahalle, ANKARA

Tel: 0312 334 70 61

Kuruluş Tarihi: 14.02.2002

Başkan: Halil Cengiz

14.02.2002 Yılında “Trabzon Şalpazarı Ağasarlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğiolarak Demetgül Mah. Yenimahalle ANKARA adresinde kurulmuştur.

Kuruluş amacı; 1-Atatürkçü düşünce sistemini benimsemek, dernekler yasasına bağlı kalarak amacına uygun şekilde faaliyet göstermek.

2-Bölge, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılığı göstermeden hiçbir siyasi partiye ve sendikaya bağlı olmadan, katkı beklemeden, milli birlik ve beraberlik içinde faaliyet göstermek.

3-Şalpazarı ve Trabzon yörelerinin halk oyunlarını, yemeklerini, giysilerini, yayla ve bayram şenlikleri ile örf ve adetlerini yaşatmak, tarihi eserlerini yabancı ve yerli turistlere tanıtmak, turizmin rehberliğini yapmak.

4-Kişiler arasında ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak, mevcut dostluk, kardeşlik duygularını yaymak ve daha da kuvvetlendirmek.

5-Şalpazarı ve Doğu Karadeniz yöresi doğal güzelliklerinin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli hassasiyeti göstermek.

6-Yörenin ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, sanat vb. konularındaki gelişimine katkıda bulunmak.

 

Dernek her yıl gece, üyeler arası yardımlaşma yemeği, keşkek, bayramlarda bayramlaşma merasimi, yaşlıları ziyaret, öğrencilere burs temini gibi etkinlikler yapmaktadır.