“Dijital Okuryazarlık” Eğitim İçeriği ve Konu Başlıkları

DİJİTAL OKURYAZARLIK PROGRAMIN AMAÇLARI

Dijital Okuryazarlık (Temel Seviye) Kurs Programı’nı tamamlayan bireyin;
1. Dijital terimler ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olması,
2. Web sitelerinden uygun bir şekilde faydalanması,
3. İnternette bilgiye ulaşma yollarını kavraması,
4. İnternet ve bilgisayar teknolojilerini (Akıllı telefon, tablet, kiosk vb.) kullanarak günlük hayattaki temel ihtiyaçları karşılayabilmesi,
5. Mobil imkânlar ve hizmetlerden faydalanabilmesi,
6. İnternet ortamından gelebilecek tehlikelerin farkında olması,
7. Güvenli iletişim kurabilmesi
8. Bilgi ve veri güvenliği, dijital etik ve yeni görgü kuralları konusunda farkındalık kazanması,
9. Bilgisayar ve diğer iletişim araçlarını, etkin ve güvenli kullanabilmesi, amaçlanmaktadır.

DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI

Dijital Terim ve Kavramlar Bilgisi
Bilgisayarın Temel Özellikleriyle Kullanımı
İş Amaçlı Ofis Programlarının kullanımı
Görsel ve İşitsel Medyalar ve Özellikleri
Bilgiye Erişim, Arama Motorları ve Kullanımları
Web Sitesi Kavramı ve Amacına Uygun Kullanımı
Akıllı Telefon Kullanma
Tablet, Akıllı Televizyon ve Benzeri Cihazları Kullanma
Mobil İmkânlar ve Hizmetlerden Faydalanma
Kiosk, Numaratör ve Sıramatik Cihazları Kullanımı
Sosyal Medya Kullanımı
Elektronik Haberleşme Yöntemleri (E-posta, Anlık İletiler ve Sosyal Medya Uygulamaları Üzerinden)
Bilgi ve Veri Güvenliği
Dijital Etik ve Yeni Görgü Kuralları

Dijital Okuryazarlık Eğitimi için ilk ders 08.12.2020 Salı Günüdür.

Katılımcılara ayrıca eğitim zoom linki ve bilgilendirme mesajı atılacaktır.