“Dijital Okuryazarlık 2. Dönem Eğitim İçeriği ve Ders Saatleri”

Ders saatleri Salı, Perşembe ve Cuma günleri 20.30 – 21.30 arasıdır.

DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİM İÇERİĞİ VE PROGRAMIN AMAÇLARI

Dijital Okuryazarlık (Temel Seviye) Kurs Programı’nı tamamlayan bireyin

1. Dijital terimler ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olması,

2. Web sitelerinden uygun bir şekilde faydalanması,

3. İnternette bilgiye ulaşma yollarını kavraması,

4. İnternet ve bilgisayar teknolojilerini (Akıllı telefon, tablet, kiosk vb.) kullanarak günlük hayattaki temel ihtiyaçları karşılayabilmesi,

5. Mobil imkânlar ve hizmetlerden faydalanabilmesi,

6. İnternet ortamından gelebilecek tehlikelerin farkında olması,

7. Güvenli iletişim kurabilmesi

8. Bilgi ve veri güvenliği, dijital etik ve yeni görgü kuralları konusunda farkındalık kazanması,

9. Bilgisayar ve diğer iletişim araçlarını, etkin ve güvenli kullanabilmesi, amaçlanmaktadır.

KONULAR SÜRE (Ders Saati)
Dijital Terim ve Kavramlar Bilgisi5
Bilgisayarın Temel Özellikleriyle Kullanımı8
İş Amaçlı Ofis Programlarının kullanımı2
Görsel ve İşitsel Medyalar ve Özellikleri2
Bilgiye Erişim, Arama Motorları ve Kullanımları5
Web Sitesi Kavramı ve Amacına Uygun Kullanımı5
Akıllı Telefon Kullanma5
Tablet, Akıllı Televizyon ve Benzeri Cihazları Kullanma2
Mobil İmkânlar ve Hizmetlerden Faydalanma3
Kiosk, Numaratör ve Sıramatik Cihazları Kullanımı2
Sosyal Medya Kullanımı4
Elektronik Haberleşme Yöntemleri (E-posta, Anlık İletiler ve Sosyal Medya Uygulamaları Üzerinden)4
Bilgi ve Veri Güvenliği4
Dijital Etik ve Yeni Görgü Kuralları1
TOPLAM52

E-TİCARET EĞİTİMİ DİJİTAL OKURYAZARLIK DERSİ TAMAMLANDIKTAN SONRA BAŞLAYACAKTIR.